Regler for kørsel med dyr

Der er i de senere år kommet et stigende fokus på transport af heste og dyr i almindelighed. Vær derfor opmærksom på, at færdselspolitiet foretage rutinemæssig kontrol af både køretøjer og førere.

På denne side findes således lidt information angående færsel med heste. Oplysningerne på denne side er kun tænkt som en hjælp, og må derfor ikke opfattes som fyldestgørende retningslinjer.

B/E-kørekort
Undersøg først og fremmest om du skal have kørekort til kategori B/E (”trailer-kørekort”) eller ej. På følgende hjemmeside kan du indtaste oplysninger for køretøjerne under ”anhængerberegner” og få resultatet: http://www.sikkertrafik.dk

Registreringsattester:
Når man sammenkobler et køretøj og en påhængsvogn skal man medbringe registreringsattester eller kopi deraf for begge køretøjer.

Sprængwire:
Sprængwiren skal monteres på selve sammenkoblingsanordningen i beslaget dertil. Er der ikke et sådant beslag, vil køretøjet ikke kunne blive godkendt til syn. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at lave en løkke på sprængwiren og lægge den ned over kuglehovedet.

Løse genstande:
I påhængsvognen skal man fastsurre stævneskabe, koste med mere. Der må ikke forefindes løse genstande som kan forskubbe sig under transporten.

Lastbiler:
Såfremt man kører vognmandskørsel skal vognmandstilladelsen medbringes. Kører man firmakørsel eller ikke-erhvervsmæssig kørsel, skal man medbringe registreringsattest eller kopi heraf. Vær opmærksom på, om køre-/hviletidsbestemmelserne finder anvendelse.

”Økonomisk virksomhed”
Såfremt man transporterer heste i forbindelse med ”økonomisk virksomhed” er der skærpede bestemmelser for transporten. Eksempler på dette er transport af heste i forbindelse med drift af en hingstestation, professionel træner-/beridervirksomhed samt stutterivirksomhed. På fødevarestyrelsens hjemmeside kan man søge nærmere oplysninger om transport af dyr, samt en definitation af begrebet "økonomisk virksomhed”. Se mere her.
Er man omfattet af begrebet ”økonomisk virksomhed” skal man i særdeleshed huske følgende: Transportdokument og godkendelseserklæring på køretøjet skal altid medbringes og der skal altid anvendes strøelse. Hvis transporten er mere end 65 km fra afgangssted til bestemmelsessted, skal der desuden medbringes autorisation og kompetencebevis.