Praktiske oplysninger

På denne side har vi listet en række praktisk oplysninger, som du som rytter / forældre bør være opmærksom på.

Betaling
I SVKR er vi tilmeldt Betalingsservice, således du kan vælge at få dine regninger betalt automatisk. Alt hvad du skal gøre er, at tilmelde dig. Det kan enten ske online via din netbank, eller du kan tage girokortet med ned i banken. Så sker betalingen fremover automatisk til rette tid.
Betalingsdatoen er den 1. i måneden. Betaling for undervisning i for eksempel januar, skal med andre ord være betalt senest 1. Januar.
Bemærk endvidere at eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr på 50 kr. for første påmindelse, 100 kr. for anden påmindelse, og 150 kr. for tredje påmindelse.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til Lene med en måneds varsel. Ønsker man f.eks. at udmeldes til den 1. Februar, skal udmeldelsen være Lene i hænde senest den 31. December.

Ferielukning 2017
Påske: Tirsdag d. 11. april til mandag d. 17. april (begge dage incl.)
Bededag: Fredag d. 12. maj
Kr. Himmelfart: Torsdag d. 25. maj
Pinse: Mandag d. 5. juni
Sommerferie: Lørdag d. 24. juni til søndag d. 6. august
Efterårsferie: Lørdag d. 14. oktober til søndag d. 22. oktober
Juleferie: Torsdag d. 21. dec. til onsdag d. 3. jan. (begge dage incl.)

Åbningstider
Hverdage: 10.00-22.30
Lørdag/Søndag: 10.00-17.30